คริสสูญเสียขา แต่ช่วยชีวิตตัวเองได้

หลังจากสูญเสียขาจากอุบัติเหตุทางรถจักรยานยนต์คริสได้เรียนรู้ว่าการลดน้ำหนักครั้งล่าสุดได้ช่วยชีวิตเขา

โพสต์ คริสสูญเสียขา แต่ช่วยชีวิตตัวเองได้ ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ บล็อก MyFitnessPal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *