“ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่”

"เปลี่ยนเริ่มที่นี่"

ทุกๆนาทีชุมชน MyFitnessPal จะบันทึกอาหารและการออกกำลังกายเป็นพัน ๆ ครั้ง

โพสต์ “ การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่นี่” ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ภายใต้ชุดเกราะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *