การวอร์มอัพร่างกายส่วนบน 9 นาที

การวอร์มอัพร่างกายส่วนบน 9 นาที

เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมก่อนการออกกำลังกายช่วงบน การเคลื่อนไหวเหล่านี้จะทำให้แขนไหล่หน้าอกและหลังอุ่นขึ้น

โพสต์ การวอร์มอัพร่างกายส่วนบน 9 นาที ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ ภายใต้ชุดเกราะ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *