ฉันจะตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะกับฉันได้อย่างไร

ฉันจะตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะกับฉันได้อย่างไร

นักโภชนาการที่ลงทะเบียน Whitney English เตือนเราว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อวิธีที่คนเราควรกินหรือสามารถกินได้ ตัวอย่างเช่น อายุ พันธุกรรม โรคภูมิแพ้ สภาพสุขภาพในปัจจุบัน และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

โพสต์ ฉันจะตัดสินใจเลือกอาหารที่เหมาะกับฉันได้อย่างไร ปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อ บล็อก MyFitnessPal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *